11 Ocak 2011 Salı

geçmişten günümüze tarihi olaylar

2500 : çin'de ilk türk medeniyeti.

750 : sakaların avrupaya gelişleri.

250 : sarmatların, sakaların yerini alışı.

209 : mete'nin asya hunları hakanı oluşu.

174 : mete'nin ölümü.

50 : hunların çin'e tabi oluşları.

isa'dan sonra,

25 : hunların çin tabiyetinden çıkışı.

48 : hun imparatorluğunun bölünüşü.

93 : kuzey hunlarının ortadan kalkışı.

216 : güney hun devletinin ortadan kalkışı.

261 : topaların ortaya çıkışı.

304 : hunların han sülalesini kuruşları.

329 : han sülalesinin yerini çao devletinin alışı.

350 : eftalitlerin ortaya çıkışı.

352 : çaonun yerini eski yen krallığının alışı.

370 : eski yen krallığının sona erişi.

374 : batı hunlarının güney rusya'da görünüşleri.

376 : batı ts'in devletinin kuruluşu.

384 : yeni yen krallığının doğuşu.

385 : batı yen devletinin kuruluşu.

394 : batı yen devletinin ortadan kalkışı.

402 : juan-juanların ortaya çıkışlarıç

407 : hun hia devletinin kuruluşu.

408 : yeni yen krallığının ortadan kalkışı.

431 : batı ts'in devletinin ortadan kalkışı.

434 : attila'nın hakan oluşu.

447 : attila'nın lüleburgaz'a inişi.

452 : attila'nın roma'ya yürüyüşü.

454 : attila'nın ölümü.

460 : sabirlerin ortaya çıkışı.

469 : batı hun imparatorlluğunun dağılışı.

482 : bulgarların karadeniz kuzeyinde görünmeleri.

503 : sabirlerin doğu avrupada görünmeleri.

534 : topa devletinin ikiye bölünüşü.

550 : doğu topa devletinin sona erişi.

550 : hazarların güney rusya'da görünüşleri.

552 : juan-juanların sona ermesi, göktürklerin doğuşu.

558 : avarların avrupada görünüşleri.

565 : eftalit devletinin sona erişi.

581 : batı topa devletinin sona erişi.

582 : göktürklerin ikiye bölünüşü.

619 : avarların istanbul'u kuşatmaları.

620 : sabirlerin ortadan kalkışı.

626 : avarların istanbul'u ikinci kez kuşatmaları.

630 : doğu göktürklerin sona erişi, hazarların bağımsızlığı.

638 : batı göktürklerin ikiye bölünüşü.

641 : batı göktürklerin yeniden birleşişi.

659 : batı göktürk devletinin sona erişi.

665 : idil (kama) bulgar devletinin kuruluşu.

679 : tuna bulgar devletinin kuruluşu.

680 : doğu göktürklerin canlanışı.

716 : bilge kağan'ın göktürklerin başına geçişi, sulu kağan'ın onokların başına gelişi.

724 : sulu kağan'ın arapları yenilgiye uğratışı.

745 : göktürklerin ortadan kalkışı, uygur devletinin kuruluşu.

751 : karluklarla arapların çin'e karşı talas zaferi.

791 : şarlman'ın avarları yenişi.

813 : tuna bulgarlarının istanbul'u kuşatmaları.

840 : kırgızların uygur devletini ortadan kaldırmaları.

850 : karahanlılar devletinin doğuşu.

864 : tuna bulgarlarının ortodoks oluşları

870 : peçeneklerin idil'in batısına geçişleri.

921 : idil bulgarlarının müslüman oluşları.

923 : çöl türklerinin çin'e hakim oluşları.

960 : karahanlıların müslüman oluşları, selçukluların cend'e göçleri.

978 : sebütekin'in gazne'ye hakim oluşu.

985 : uzların idil'in batısına geçişi.

998 : mahmut'un gazne tahtına çıkışı.

1016 : hazar devletinin sona erişi.

1026 : peçeneklerin tuna'nın güneyine sarkmaları.

1030 : kıpçakların idil boylarına gelişleri, gazneli mahmut'un ölümü.

1032 : selçukluların harezm'e göç edişleri.

1035 : selçukluların horasan'a göçleri.

1040 : dandanakan savaşı, tuğrul beyin selçuklu sultanı oluşu.

1042 : karahanlılar devletinin ikiye bölünüşü.

1050 : peçeneklilerin edirne'yi kuşatmaları.

1064 : kıpçakların tuna güneyine sarkmaları.

1071 : malazgirt zaferi.

1071 : alp arslan'ın ölümü.

1075 : türkiye selçuklu devletinin ortaya çıkışı.

1087 : peçeneklerin ipsana'ya inişleri.

1091 : lebenium savaşı, peçeneklerin ortadan kalkışı.

1092 : melikşah'ın ölümü.

1097 : haçlı ordularının iznik'i alışları.

1101 : kılıç arslan'ın haçlıları yenişi.

1128 : atsız'ın harzemşah oluşu.

1130 : doğu karahanlıların kara-hitay hakimiyetine girişi.

1141 : sultan sancar'ın katvan'da kara-hitaylılara yenilişi, batı karahanlıların kara-hitay hakimiyetine geçişleri.

1147 : türkiye selçuklularının 2.ci haçlı ordularını dağıtışı.

1153 : sultan sancar'ın oğuzlara esir düşüşü.

1157 : büyük selçuklu sultanlığının dağılışı.

1169 : selahaddin eyyubi'nin sultan oluşu.

1176 : kılıç arslan 2'nin miriakefalon zaferi.

1185 : prens igor'un kıpçaklara yenilişi.

1187 : gazne sultanlığının ve kirman selçuklularının sona erişi.

1190 : 3.ncü haçlı ordularının anadoludan geçişleri.

1193 : selahaddin eyyubi'nin ölümü.

1194 : ırak selçuklularının sona erişi.

1206 : cengiz'in büyük kağan oluşu, delhi türk sultanlığının doğuşu.

1210 : harzemşah'ın kara-hitaylıları yenişi.

1211 : doğu karahanlılar devletinin ortadan kalkışı.

1212 : batı karahanlılar devletinin ortadan kalıkışı.

1220 : mogolların harezm'i işgal edişleri.

1222 : mogolların kıpçak-rus kuvvetlerini yenişleri.

1224 : celaleddin harzemşah'ın hindistan'dan dönüşü.

1227 : cengiz'in ölümü.

1230 : türkiye selçukluları-harzemşah arasında yassı-çimen savaşı.

1231 : mogolların harezmşah devletini ortadan kaldırışları.

1236 : mogolların kıpçak ülkesini işgale başlayışı.

1237 : batu han'ın kama bulgar devletini sona erdirişi.

1239 : kıpçak hakimiyetinin sona erişi.

1241 : mogolların viyana önüne gelişi, işgale başlayışları.

1242 : keyhüsrev'in kösedağ'da mogollara yenilişi.

1250 : kölemen sultanlığının kuruluşu.

1256 : hulagu'nun irana'a gelişi, karaman beyliğinin doğuşu.

1270 : menteşe oğulları beyliğinin kuruluşu.

1276 : pervane oğulları beyliğinin doğuşu.

1280 : sahip ata oğulları ile eşref oğulları beyliklerinin doğuşu.

1292 : candar oğulları beyliğinin doğuşu.

1299 : osmanoğulları beyliğinin bağımsızlık alışı.

1300 : germiyan, hamid oğulları ve karasi beyliklerinin doğuşu.

1306 : çağatay hanlığının fiilen kuruluşu.

1308 : türkiye selçuklu sultanlığının sona erişi.

1310 : aydın oğulları, saruhan oğulları beyliklerinin doğuşu.

1322 : pervane oğulları beyliğinin sonu.

1326 : eşref oğulları beyliğinin sonu.

1335 : ilhanluı devletinin dağılışı.

1339 : dulkadir oğulları beyliğinin doğuşu.

1344 : eretna devletinin doğuşu.

1353 : ramazan oğulları beyliğinin doğuşu.

1361 : karasi beyliğinin sonu.

1370 : timur devletinib kuruluşu.

1380 : sahip ata oğullarının sonu, kara-koyunluların doğuşu.

1381 : eretna devletinin sonu, kadı burhaneddin devletinin doğuşu.

1400 : kadı burhaneddin devletinin sonu.

1402 : ankara savaşı, anadolu beyliklerinin ihyası.

1403 : akkoyunlu beyliğinin doğuşu.

1410 : saruhan beyliğinin sonu.

1423 : hamid oğulları beyliğinin sonu.

1424 : menteşe beyliğinin sonu.

1426 : aydın oğulları beyliğinin sonu.

1428 : özbek hanlığının doğuşu.

1429 : germiyan oğullarının sonu.

1437 : kazan hanlığının kuruluşu.

1441 : kırım hanlığının kuruluşu.

1445 : kasım hanlığının kuruluşu.

1453 : istanbul'un fethi.

1461 : candar oğullarının sonu.

1466 : astarhan hanlığının kuruluşu.

1468 : timurluların ikiye bölünüşü.

1470 : kara-koyunlu devletinin sonu.

1473 : otlukbeli savaşı.

1487 : karamanoğullarının sonu.

1502 : altınordu hanlığının sonu.

1503 : ak-koyunluların sonu.

1507 : timurluların sonu.

1510 : özbeklerin şah ismail'e yenilişleri, hiva hanlığının doğuşu.

1517 : mısır'ın zaptı, kölemen sultanlığının sonu.

1521 : dulkadir oğullarının sonu.

1526 : delhi türk sultanlığının sonu, babur devletinin doğuşu.

1556 : astarhan hanlığının sonu.

1560 : kazan hanlığının sonu.

1665 : sibirya özbek hanlığının ruslar tarafından ilhakı.

1678 : çağatay hanlığının ortadan kalkması.

1681 : kasım hanlığının sonu.

1710 : hokan'da fergana özbej hanlığının doğuşu.

1793 : kırım hanlığının rusya tarafından ilhakı.

1857 : babür imparatorluğunun sonu.

1875 : hokand hanlığının rusya tarafından ilhakı.

1884 : horasan'ın ruslar tarafından ilhakı.

1920 : bağımsız hiva ve buhara hanlıklarının ruslar tarafından ilhakı.

1922 : osmanlı imparatorluğunun sonu ve türkiye cumhuriyetinin onun yerini alması.

1881 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürkün doğum yılı.

1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı.
15 mayıs 1919 : yunanlıların izmir'e çıkışı.

19 mayıs 1919 : atatürk'ün samsun'a çıkışı.

8 temmuz 1919 : atatürk'ün görevinden ve askerlikten istifası.

23 temmuz 1919 : erzurum kongresi.

4 eylül 1919 : sivas kongresi.

21 eylül 1919 : bahriye nazırı salih paşa ile amasya mülakatı.

27 aralık 1919 : atatürk'ün ankaraya gelişi.

12 ocak 1920 : istanbul'da son mesclis'in açılışı.

28 ocak 1920 : misak-ı milli'nin kabul ve ilanı.

16 mart 1920 : istanbuL'un işgali.

23 nisan 1920 : büyük millet meclisi'nin ankara'da toplanması.

22 haziran 1920 : ilk yunan taarruzu.

30 haziran 1920 : yunanlıların balıkesir'i işgali.

8 temmuz 1920 : bursa'nın düşüşü.

25 temmuz 1920 : edirne'nin işgali.

24 eylül 1920 : ermenilerle savaşın başlaması.

30 ekim 1920 : türk ordusunun kars'a girişi.

3 aralık 1920 : gümrü andlaşması.

9 ocak 1921 : 1. inönü zaferi.

27 şubat 1921 : londra konferansı.

16 mart 1921 : moskova andlaşması.

31 mart 1921 : 2. inönü zaferi.

19 temmuz 1921 : eskişehir'in düşüşü.

5 ağustos 1921 : atatürk'ün başkumandan oluşu.

13 eylül 1921 : sakarya zaferi.

20 ekim 1921 : fransızlarlar ankara itilafnamesi.

26 mart 1922 : itilaf devletlerinin barış teklifi.

26 ağustos 1922 : büyük taarruz.

30 ağustos 1922 : başkumandanlık meydan muharebesi.

9 eylül 1922 : izmir'in kurtuluşu.

11 ekim 1922 : mudanya mütarekesi.

1 kasım 1922 : saltanatın kaldırılması.

21 kasım 1922 : lozan barış konferansı'nın açılması.

4 şubat 1923 : lozan konferansı'nın kesilmesi.

23 nisan 1923 : lozan konferansı'nın yeniden başlaması.

24 temmuz 1923 : lozan barış andlaşması.

2 ekim 1923 : işgal kuvvetlerinin istanbul'dan çekilişi.

13 ekim 1923 : ankara'nın hükümet merkezi oluşu.

29 ekim 1923 : cumhuriyet'in ilanı.

11 şubat 1925 : kürt isyanı.

25 kasım 1925 : şapka inkılabı.

26 aralık 1925 : gregorien takviminin kabulü.

17 şubat 1926 : medeni kanunun kabulü.

5 haziran 1926 : musul anlaşması.

3 kasım 1928 : harf inkılabı.

12 ağustos 1932 : türkiye'nin milletler cemiyeti'ne girmesi.

9 şubat 1934 : balkan paktı.

8 aralık 1934 : kadınlara seçilme hakkının tanınması.

28 mayıs 1936 : hatay anlaşmazlığı.

20 temmuz 1936 : montreux boğazlar anlaşması.

27 ocak 1937 : hatay'ın otonomisi.

9 temmuz 1937 : saadabad paktı.

10 kasım 1938 : atatürk'ün ölümü.

11 kasım 1938 : ismet inönü'nün 2. cumhurbaşkanı seçilişi.

23 temmuz 1939 : hatay'ın türkiye'ye iltihakı.

23 şubat 1945 : almanya'ya harp ilanı.

7 ocak 1946 : demokrat parti'nin kuruluşu.

14 mayıs 1950 : demokrat parti'nin seçimleri kazanışı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder